GEOLOGIE ALS HOBBY

METEN VAN HET AMMONIETENHUIS

D (diameter van de hele ammoniet) - H(windingshoogte van de buitenwinding) - B(breedte van de buitenwinding en N(diamater van de navel) zijn de grootheden welke bij ammonieten worden gemeten en alleen in de vorm van verhoudingen zijn deze getallen bruikbaar.
Middels hoofdletters worden de millimeters aangegeven en middels de kleine letters de verhoudingen in procenten.

   D = Diameter van de ammoniet in mm.

         N
   n =  . 100%  Verhouding van de diameter van de navel tot de diameter van de hele ammoniet.
         D

         H
   h =  . 100%  Verhouding van de hoogte van de buitenwinding tot de diameter van de hele ammoniet.
         D

         B
   b =  . 100%  Verhouding van de breedte van de buitenwinding totde diameter van de hele ammoniet.
         D

         H
   q =  . 100%  Verhouding van de hoogte van de buitenwinding tot de breedte van de ammoniet.
         B

   Z = Het aantal ribben op een volle winding; meestal maakt men onderscheid tussen primaire ribben PR.
         en sekundaire ribben SR.

 Kn = Het aantal knobbels per winding.

 
Klik hier voor de beginpagina
Graag uw aandacht voor de site van de Nederlandse Geologische Vereniging.
Copyright George Brouwers, Oisterwijk 2002-2013