NGV Agenda 

NGV Agenda:

April 2014

25

Afdeling Zwolle: T.J.A. Reijers: De geologie van de Ardennen Uit oercontinent Rodinia (±1.000 miljoen jaar geleden) ontstonden brokstukken die samen mega continent Laurazië vormde ruwweg op het Noordelijk halfrond en Gondwane op het zuidelijk halfrond. Daartussen was de Iapetus Oceaan een voorloper van de Atlantische Oceaan. Van Gondwana brokkelden delen af die achtereenvolgens in noordelijke richting bewogen en zich samen voegde met Laurazië. Dat waren: - Avalonië, nu de diepe ondergrond van Zuid-Engeland, Nederland en Noord Duitsland, - Armorica, nu de diepe ondergrond van Noord Frankrijk en ontsloten in Bretagne - Iberia, nu het Iberische schiereiland - enkele andere brokstukken nu Oostenrijk en delen van de Alpen. Elk van deze botsingen’ veroorzaakte structurele defomaties overwegend gedurende het Carboon. De slotfase kwam toen Laurazië en Gondwane helemaal botsten. Toen ontstond het Hercynische Gebergte waarvan de Ardennen en de Eifel een deel zijn. In de periode waarin de diverse structurele fasen plaatsvonden (Devoon-Carboon), voorafgaande aan de hoofdbotsing, vond afzetting plaats van kalksteen (als riffen) en schalie/ zandsteen, in overwegend ondiepe tot matig diepe zeeën. Het zijn deze vervormde lagen die het Ardennen gebergte vormen. Ze kunnen worden bestudeerd in de dalen van de Maas, en de meer schalie-achtige lagen zijn ontsloten in het dal van de Moezel. De presentatie behandelt de vorming van de Ardennen en gaat wat dieper in op de diverse koraalriffen die zich daar hebben gevormd.

28

Afdeling Utrecht: van 28 april t/m 2 mei (meivakantie) een vijfdaagse fossielenexcursie naar Tsjechië

Mei 2014

2

Afdeling Utrecht: 2 en 3 mei een tweedaagse excursie mineralen en gesteenten naar West-België

3

Afdeling Winterswijk: Aanmelden bezoekersdag steengroeve Winterswijk klik hier.

4

Afdeling Limburg: Geologische wandeling rond Eys. Bijeenkomst 13.00 uur op het kermisterrein, Nachtegaalstraat tegenover nummer 20 te Eys.

9

Afdeling West Friesland: Peter Koomen verteld ons: In de loop van de evolutie zijn er natuurlijk niet alleen dinosauriërs, mammoeten en mensen ontstaan, maar bijvoorbeeld ook 44.540 soorten spinnen. Waar zijn die vandaan gekomen? Hoe zagen hun voorouders er uit? Oerspinnen hebben met oermensen gemeen dat ze slechts weinig fossielen hebben nagelaten. Toch is de kennis over de evolutie van spinnen de laatste decennia aanzienlijk toegenomen: veel fossielen zijn met de nieuwste technieken opnieuw onderzocht, waarbij verrassende ontdekkingen werden gedaan. Ook zijn er een aantal nieuwe fossielen gevonden. Daarnaast heeft het bestuderen van hedendaagse spinnen en hun verwanten (zoals hooiwagens en schorpioenen) nieuwe informatie opgeleverd over hun voorouders. De mogelijkheden om een groter publiek daar op een aantrekkelijke manier iets van te laten zien, zijn eveneens sterk verbeterd. Met behulp van 3D-scans, computeranimaties en digitale fototechnieken kunnen we nu zomaar een geďllustreerde reis door de tijd maken, op zoek naar de voorouders van onze kruisspin. Daarbij komen we ook diverse uitgestorven “dinosauriërs” onder de spinachtigen tegen, zoals de meterslange zeeschorpioenen.

10

Afdeling Limburg: Groeve ENCI te Maastricht, alleen voor leden van de Afdeling Limburg

13

Afdeling Limburg: Jaarvergadering met aansluitend programma

14

Afdeling Maaswaarden: Voorbereiding op de excursie van volgende maand.

16

Afdeling Zwolle: We zijn deze avond te gast op Reggesteijn bij ons lid Clarinus Smit en zijn geologische club. Het is de bedoeling dat een tiental leden van deze club aanwezig is. Het programma is als volgt: 19.15 - 20.00 inloop/ontvangst met koffie/thee en een Nijverdalse traktatie 20.00 - 20.15 korte toelichting over aardrijkskundeonderwijs/stenen in het aardrijkskundeonderwijs 20.15 - 21.00 quiz/kwartet over geologie 21.00 - 21.15 pauze 21.15 - ? verzameling van Reggesteijn bekijken, controleren en waar nodig op naam brengen Educatief Centrum Nijverdal / De Holtink Mensinkweg 6b 7442 TD Nijverdal

24

Afdeling Limburg: Steenstort Staatsmijnen Hendrik en Emma te Brunssum. Bijeenkomst om 9.30 (tot 12.30) uur bij de ingang van de firma Hendrik B.V. aan de Grensweg te Brunssum. Veiligheidsvestjes (zoals voor auto) verplicht.

26

Afdeling Utrecht: let op: de vierde maandag! 'Fossiele planten' door Arend Wakker van de Amsterdamse Hortus

29

Afdeling West Friesland: Hemelvaartsdag, start van de vierdaagse excursie naar Hohenloherland, omg. Crailsheim, bekend om z'n zeelelies. O.l.v. Jan Idema, zeer bekend met de streek, gaan we fossielen zoeken. Ook niet-West-Frieslandleden kunnen deelnemen. I.v.m. bezoek groeves is het noodzakelijk voor 7 februari in te schrijven. Anders komt u de groeve niet in! Zie ook onze web-site. Contactpersoon bestuurslid Chris Nooij.

Juni 2014

0

Afdeling Maaswaarden: Er wordt nog nagedacht over datum en de plaats waarheen.

7

Afdeling Utrecht: 7 en 8 juni een tweedaagse fossielenexcursie naar Hannover in Duitsland

7

Afdeling Winterswijk: Aanmelden bezoekersdag steengroeve Winterswijk klik hier.

10

Afdeling Limburg: Transformatieplan groeve ENCI door P. Mergelsberg

14

Afdeling Limburg: Groeve ENCI te Maastricht, alleen voor leden van de Afdeling Limburg

16

Afdeling Utrecht: van 16 t/m 21 een zesdaagse excursie mineralen en gesteenten naar noord west Tsjechië

16

Afdeling Utrecht: nog niet bekend

21

Afdeling Winterswijk: Dagexcursie naar het Station Zwillbrock, wellicht afgesloten met een heerlijk Duits diner.

28

Afdeling Limburg: Groeve ENCI te Maastricht, alleen voor leden van de Afdeling Limburg

Juli 2014

0

Afdeling Maaswaarden: VAKANTIE .................

5

Afdeling Winterswijk: Aanmelden bezoekersdag steengroeve Winterswijk klik hier.

12

Afdeling Winterswijk: Naar de Steengroeve in Winterswijk. Digitale aanmelding elders op deze site.

12

Afdeling Limburg: Steenstort Laura te Landgraaf. Bijeenkomst om 9.30 (tot 12.30) uur bij het stort aan de Dr. Calsstraat bij nr. 100 te Landgraaf

19

Afdeling Winterswijk: Naar de Steengroeve in Winterswijk. Digitale aanmelding elders op deze site.

19

Afdeling Limburg: Groeve ENCI te Maastricht, alleen voor leden van de Afdeling Limburg

26

Afdeling Winterswijk: Naar de Steengroeve in Winterswijk. Digitale aanmelding elders op deze site.

Augustus 2014

0

Afdeling Maaswaarden: VAKANTIE...................

2

Afdeling Winterswijk: Aanmelden bezoekersdag steengroeve Winterswijk klik hier.

9

Afdeling Limburg: Groeve ENCI te Maastricht, alleen voor leden van de Afdeling Limburg

16

Afdeling Limburg: Zand- en grindgroeve Firma De Groot. Bijeenkomst 09.30 (tot 12.30) uur bij de ingang aan de Europaweg-Noord te Landgraaf (Ubach over Worms).

23

Afdeling Winterswijk: Naar de Steengroeve in Winterswijk. Digitale aanmelding elders op deze site.

23

Afdeling Limburg: Groeve ENCI te Maastricht, alleen voor leden van de Afdeling Limburg

September 2014

6

Afdeling Winterswijk: Aanmelden bezoekersdag steengroeve Winterswijk klik hier.

9

Afdeling Limburg: Verkiezelde zeegrasstengels door R. van der Ham

15

Afdeling Utrecht: 'Mineralogisch onderzoek, vroeger en nu' door de heer Hans de Groot

19

Afdeling Zwolle: nog in te vullen

20

Afdeling Limburg: Groeve ENCI te Maastricht, alleen voor leden van de Afdeling Limburg

27

Afdeling Utrecht: een geologische wandeling in Drente

27

Afdeling Limburg: Steenstort Laura te Landgraaf. Bijeenkomst om 9.30 (tot 12.30) uur bij het stort aan de Dr. Calsstraat bij nr. 100 te Landgraaf

Oktober 2014

4

Afdeling Winterswijk: Aanmelden bezoekersdag steengroeve Winterswijk klik hier.

4

Afdeling Limburg: Grindgroeve l'Ortey te Meers-Stein. Vertrek om 9.30 (tot 12.30) uur vanaf de parkeerplaats bij het nieuwe gemeentehuis, Stadhouderslaan 200 te Stein.

11

Afdeling Limburg: Groeve ENCI te Maastricht, alleen voor leden van de Afdeling Limburg

14

Afdeling Limburg: Stenen uit het Zuiden door Miel Doumen

17

Afdeling Zwolle: nog in te vullen

18

Afdeling Utrecht: 18 t/m 20 oktober (herfstvakantie) een driedaagse fossielenexcursie naar de Frankische Schweiz in Duitsland

20

Afdeling Utrecht: 20 t/m 23 oktober (herfstvakantie) een vierdaagse excursie mineralen en gesteenten naar de Eifel in Duitsland

25

Afdeling Limburg: Groeve 't Rooth laatste dag open van 9.00 tot 15.30 uur.

27

Afdeling Utrecht: nog niet bekend. Let op: de vierde maandag

November 2014

1

Afdeling Winterswijk: Aanmelden bezoekersdag steengroeve Winterswijk klik hier.

9

Afdeling Limburg: Geologisch wandeling rond Vaals en Holset. Vertrek om 13.00 uur bij de kerk van Holset, Holset 64.

11

Afdeling Limburg: Op zoek naar het Libisch Desert Glass door J. Feijen

17

Afdeling Utrecht: Mooiste/beste vondstverkiezing en verloting

21

Afdeling Zwolle: nog in te vullen

26

NGV Landelijk: De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert onder de naam Geologisch Activiteiten Centrum (GAC) een aantal themadagen over geologische onderwerpen in het gebouw van "TNO-Bouw en Ondergrond" (Princetonlaan 6) gelegen in het universiteits-centrum De Uithof in Utrecht. Deze themadagen staan open voor iedere belangstellende! Zaterdag 26 november 2011 themadag Vulkanisme- Actueler dan ooit Op zaterdag 24 september a.s. is het thema: Vulkanisme- actueler dan ooit. Recente vulkanische uitbarstingen zoals op IJsland hebben vulkanisme onder de aandacht van het grote publiek gebracht, vooral ook omdat men in Europa ging beseffen dat vulkanische activiteiten een onmiddellijke en grote impact op ons dagelijks leven kunnen hebben. Daarnaast is Nederland door ambtelijke herinrichting plotseling een van de naties op aarde geworden met actieve vulkanen binnen haar landsgrenzen ( Saba en St. Maarten, twee actieve vulkaan eilanden in het Caribische gebied, zijn nu Nederlandse gemeenten). Van 10.00 tot 16.00 uur geologische markt: Op deze geologische markt zijn de volgende activiteiten gepland. Aanmeldingen voor deelname zijn nog van harte welkom. Info bij: jvermee@xs4all.nl • Tentoonstelling van vulkanisch gesteente uit verschillende particuliere verzamelingen. • Mogelijkheid om vondsten te laten determineren. • Geologische literatuur • Leestafel met boeken en tijdschriften. Lezingenprogramma in het auditorium: 10.30 – 11.10 Vulkanisme - Dr Manfred van Bergen – RUU 11.20 - 12.00 Vulkanisme in de Eifel – Dhr. Jan Weertz Tijdens deze lezing maken we een tocht langs de overblijfselen van het vulkanisme dat tijdens het Kwartair in de Eifel plaatsvond. We beginnen deze tocht in de Westeifel om vervolgens verder te gaan in de Osteifel. Daarbij bezoeken we onder andere maren, slakkenkegels, mofetten, tufsteen- en basaltgroeves, mineraalwaterbronnen en de historische winning van tras. De meeste plekken die tijdens deze lezing getoond worden, zijn vrij toegankelijk. Iedereen kan dus ideeën opdoen voor eigen uitstapjes naar de vulkanische verschijnselen van de Eifel. 13.30 – 14.10 Vulkanisme in Italie - Drs. Jack Lanting – RUU Een reisbeschrijving langs Italiaanse vulkanen, zoals de Campi Flegrei en de Vesuvius bij Napels, de Liparische eilanden met de Stromboli en de Etrna op Sicilie 14.20 – 15.00 Ignimbrieten - Harry Huisman Ignimbrieten vormen een bijzondere groep vulkanische gesteenten. Men noemt ze ook wel smelttuffen. Zwerfsteenliefhebbers kennen ze als kwartsporfieren of rhyolieten. Veel van deze gesteenten zijn namelijk als ignimbriet ontstaan. Ignimbrieten zijn weliswaar vulkanieten, maar ze ontstaan niet door stolling van lava. Strikt genomen zijn het tuffen, sedimenten dus, waarvan de losse bestanddelen door intense hitte plastisch vervormden en op grote schaal met elkaar versmolten tot een keihard gesteente dat de kenmerken bezit van een stollingsgesteente. Dat is de reden dat men besloten heeft ignimbrieten onder de magmatische gesteenten te rangschikken. . Bereikbaarheid. Per auto: A28, afslag De Uithof. Borden Budapestlaan/Princetonplein volgen. Bij het gebouw zijn voldoende parkeerplaatsen. Openbaar vervoer: stadsbus lijn 11 en 12 iedere 5 minuten naar de Uithof (reistijd ca. 20 minuten). Uitstappen halte "Botanische tuinen" (lijn11) resp. "Kruytgebouw" (lijn12). Voor nadere informatie en routekaartje zie: www.geologischevereniging.nl of schuurmanwillem@hotmail.com

December 2014

9

Afdeling Limburg: De collectie Croimans. Tanden en egels door M. van Es en E. Nieuwenhuis

15

Afdeling Utrecht: 'EGYPTE, een geologische rondgang' door de heer Bert Roebert, secretaris van de Raad van Advies van de Ned. Geologische Vereniging

19

Afdeling Zwolle: Lezing door een verenigingslid en jaarlijkse verloting.


Copyright © NGV 2002-2014
webmaster@geologischevereniging.nl

Suggesties:

NGV-Geonieuws elektronisch geologisch tijdschrift

GAC Geologisch Activiteiten Centrum met themadagen, workshops en cursussen

Grondboor & Hamer geologisch tijdschrift


Links:

Geological Society Engelse Geologische Vereniging

BVP onze Belgische zustervereniging

>> Naar Link overzicht